Generell garanti

Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, gjelder de generelle kjøps- og leveringsbetingelser.

Avtaleingåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Personvern og sikkerhet

Når du handler hos lysogdesignkongsberg.no blir du bli bedt om å opplyse om navn, adresse, tlf. osv. for at du skal kunne gjennomføre handelen. Vi garanterer at denne informasjonen IKKE vil bli gitt til noen andre. Informasjon som kredittkort info, personnummer eller annen sensitiv informasjon vil ikke være tilgjengelig eller lagret hos lysogdesignkongsberg.no. Nettsiden vår benytter informasjonskapsler, såkalt cookies, og vi behandler alle persondata ifølge lov om Personopplysninger.

Force Majeure

Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for Lys & Design Kongsberg å oppfylle sine forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.

Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.

Behandling av personopplysninger på https://lysogdesignkongsberg.no/ 

Webredaktøren har det daglige ansvaret for nettsidens behandlinger av personopplysninger med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Akari er nettsidens databehandler, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. I tillegg er de totalleverandør for drift og vedlikehold.

Nettstatistikk 

Nettsiden samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på nettsiden vår. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Hvis du ikke ønsker at Lys og Design Kongsberg skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på Google Analytics eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin. Les mer om reservasjon mot Google Analytics-registrering.

Vi bruker også en informasjons kapsel som heter Hotjar, der vi kan se hva brukeren gjør på våre nettsider. vi kan ikke se noen annen informasjon, bare hva du gjør på våre nettsider.

Informasjonen vi samler inn er bare får å forbedre våre nettsider, og informasjonen blir ikke sendt til noen tredje part.